Үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийн дансны дугаар Хэвлэх
2018 - 5-р сарын 30, Лхагва гариг, 04:05

Эд хөрөнгө эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийн дансны дугаар

Баян-Өлгий УБХ Төрийн банк 29140003722 үйлчилгээний хураамж
29140003723 тэмдэгтийн хураамж