Төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог ebarimt-аар төлөх боломжтой боллоо. Хэвлэх
2019 - 10-р сарын 18, Баасан гариг, 03:10

Тус хэлтсийн дарга С.Арман байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор MNB телевиз болон орон нутгийн ТВ-4, Дербес телевизд ярилцлага өгөв.
Мөн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас иргэдэд үзүүлж буй 18 төрлийн үйлчилгээ, 20 төрлийн лавлагааны төлбөрийг 2019.10.16-ний өдрөөс эхлэн ebarimt аппликейшнийг ашиглан өөрийнхөө хэрэглэдэг "ИНТЕРНЭТ БАНК АПП"-аар төлөх боломжтой болсныг танилцуулав.