Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл
Үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийн дансны дугаар PDF Хэвлэх И-мэйл
2018 - 5-р сарын 30, Лхагва гариг, 04:05

Эд хөрөнгө эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийн дансны дугаар

Баян-Өлгий УБХ Төрийн банк 29140003722 үйлчилгээний хураамж
29140003723 тэмдэгтийн хураамж
[ Унших...]
 
Мэдүүлэг, загвар татах PDF Хэвлэх И-мэйл
2018 - 5-р сарын 30, Лхагва гариг, 03:35
Мэдүүлэг, загвар татах
[ Унших...]
 
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт PDF Хэвлэх И-мэйл
2018 - 5-р сарын 30, Лхагва гариг, 00:00

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд тухайн газрын хаяг, хэмжээ, үнэ, нэгж талбарын дугаар, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж гарын үсгээ зурсан байна.
  • Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр /эх хувь/
  • Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар
  • Кадастрын зураг/эх хувь/
  • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Үйлчилгээний хураамж- үнэ төлбөргүй
  • Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 9 хоногт бүртгэнэ.

[ Унших...]
 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 - 10-р сарын 06, Баасан гариг, 01:13

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

  Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжид заасан эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх тэдгээртэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, улсын бүртгэлийг хөтлөхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2.Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан эрх бүхий этгээд нь эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх, тэдгээртэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийг нотлох баримтад үндэслэн хуульд заасан журмын дагуу эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэнэ.  

[ Унших...]
 
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 - 3-р сарын 21, Мягмар гариг, 08:01


Урд эгнээнд баруун талаас Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Х.Имашхан, Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга Д.Аманбек, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга С.Арман, Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасгийн дарга Р.Бауыржан, Хяналтын улсын байцаагч А.Еркегүл
Арын эгнээнд баруун талаас Ахлах нягтлан бодогч А.Ертауке, Эд хөрөнгө хуулийн этгээдийн архивч Б.Бота, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч Х.Амангүл, Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Б.Одонгэрэл, К.Ерке, Х.Тилеубек

 


Хайлт хийх

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

burtgel.mn

Манайд 497 зочид онлайн

Таны байрлал: