УБЕГ-ын даргын тушаал
Нэр, регистрээр хайх     Үзүүлэх # 
Д/Д Нэр, регистр Үзсэн
1 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл зогсоох тухай 20659
2 Монгол Улсын иргэнд регистрийн дугаар шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журам батлах тухай 21316
3 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хүчингүй болсон тушаалууд 21171
4 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам 25438
5 Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 27772
6 Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацааны сунгалтын бүртгэлийг зогсоох тухай 27639
7 Сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан ерөнхий газрын даргын чиглэл 28044
8 Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих журам 28387
9 Үндэсний энгийн гадаад паспорт, хил орчмын нутагт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, гадаадад зорчих Эрхийн бүртгэл хөтлөх журам 29109
10 ОӨУБЕГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал 28095
 
Хуудас 2-с 1
Таны байрлал: