Бидний тухай PDF Хэвлэх И-мэйл
2017 - 3-р сарын 20, Даваа гариг, 02:03

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай”, “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоол”, “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоол, “Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр тогтоол, Хууль зүй, дотоол хэргийн сайдын 2016 оны А/16 тоот тушаалаар Оюуны өмч, улсын бүртгэлиын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг 1259 байхаар баталж, зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг хийлээ.

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь дотроо үндсэн 2 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар болов. 

Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь нийт 35 албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 14 эрэгтэй, 21 нь эмэгтэй. Хэлтсийн дарга -1, Хяналтын улсын байцаагч -1,  Нягтлан -1, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасгийн дарга-1, Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга -1, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч-1, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч -4, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч -4, сумдын анхан шатны бүртгэгч-13, Мэдээллийн технологийн ажилтан -1, Бичиг хэрэг, нярав -1, Архивч-2, Гэрээт харуул -1, гэрээт үйлчлэгч-1 байна.

 Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, түүний чиг үүрэг:
        1.Тухайн аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн зарим төрлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;
        2.Бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх;
        З.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, хүчингүй болгох;
        4.Сум, тосгоны улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.

 Сум, хорооны Улсын бүртгэгчийн үүрэг:
      1.Тухайн сум, хорооны хэмжээнд хуульд заасан улсын бүртгэлийн зарим төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх;
      2.Иргэдийг улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны мэдээллээр хангаж ажиллах.

 

il tod

 

 
Таны байрлал: